Zarząd województwa podlaskiego przyznał dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach i na zapewnienie do nich dostępu.

Inwestycja znajdowała się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku jej realizacji kupiony i uzbrojony zostanie teren o powierzchni 0,16 ha, który jest częścią terenu przemysłowego. Projekt zakłada budowę sieci i przyłączy wodociągowych, a także kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Planowana jest również budowa i przebudowa dróg,  które zapewnią dojazd. Realizacja projektu zapewni przedsiębiorcom sprzyjające warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jego wartość to 5,3 mln zł, przy czym dofinansowanie z RPO wyniesie 4,7 mln zł.

To już kolejna inwestycja w Łapach, realizowana w ramach dofinansowanie z Unii Europejskiej, która zakłada rozwój przedsiębiorczości w tym mieście. Dzięki dotacji z RPO (blisko 7 mln zł) powstaje tam 12 ha terenów inwestycyjnych, na których została utworzona podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warto dodać, że dzięki wsparciu z RPO tereny inwestycyjne powstały lub powstają w całym województwie. Poza Łapami są zlokalizowane w: Hajnówce, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czyżewie, Grajewie, Narewce, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Szczuczynie. Na razie gminy przygotowały 63 ha dla inwestorów. Do 2015 roku grunty te zajmą powierzchnię prawie 114 hektarów.