Na zwolnienie z podatku od nieruchomości będą mogli liczyć pracodawcy, którzy inwestując na częstochowskich terenach specjalnych stref ekonomicznych zaoferują nowo zatrudnionym przynajmniej trzykrotność płacy minimalnej. Tak na ostatniej sesji zdecydowali częstochowscy radni.  

Ulgi będą dostępne dla inwestorów, którzy w nowo utworzonych miejscach pracy na położonych w Częstochowie terenach SSE będą oferować – na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – wynagrodzenie równe przynajmniej 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Rozwiązanie to posłuży przyciągnięciu do Częstochowy firm oferujących jak najatrakcyjniejsze warunki zatrudnienia. Obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy – bardzo niskie bezrobocie i ogromny popyt na fachowców – sprzyja wprowadzeniu tego rodzaju regulacji. Oferowane wysokie wynagrodzenie jest bowiem jednym z najważniejszych atutów firm starających się o chętnych do pracy w sytuacji, gdy ci mogą coraz częściej wybierać wśród wielu korzystnych ofert zatrudnienia. Miejskie ulgi będą sprzyjać konkurencyjności terenów specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie, umacniając klimat przyjazny inwestycjom. Wpisują się też w cele miejskiego programu ,,Teraz Lepsza Praca” – chodzi w nim o zapewnienie jak największej liczbie mieszkanek i mieszkańców miasta jak najbardziej stabilnych i jak najlepiej wynagradzanych miejsc pracy, a jednocześnie dobrych perspektyw rozwoju zawodowego.    

Dotychczas o ulgi mogli ubiegać się pracodawcy, którzy – tworząc miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w Częstochowie – na start oferowali przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia.
 
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – w swoim dotychczasowym brzmieniu – została podjęta przez Radę Miasta Częstochowy w 2015 roku. Była przedłużana już dwa razy – obecnie obowiązuje do końca przyszłego roku.