10 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku krośnieńskiej Ciepłowni Łężańska opalanej biomasą.  

Otwarcie Ciepłowni Łężańska w Krośnie jest ważnym wydarzeniem w regionie – w Polsce takich instalacji jest zaledwie kilka, w województwie podkarpackim do tej pory była tylko jedna. W nowo otwartej ciepłowni połączone zostanie wytwarzanie zarówno energii cieplnej, jak i elektrycznej.

Dotychczas ciepło było wytwarzane dzięki spalaniu węgla, jednak teraz w jednym układzie technologicznym (tzw. kogeneracji) produkowane będzie nie tylko ciepło, lecz także energia elektryczna. W tym celu wykorzystywana jest technologia OCR (Organic Rankine Cycle), która polega na odzyskiwaniu ciepła odpadowego w postaci energii elektrycznej. Dzięki temu paliwo jest lepiej wykorzystywane, a środowisko – mniej zanieczyszczone.

W ramach inwestycji wybudowano nową elektrociepłownią oraz zainstalowano blok kogeneracyjny z turbogeneratorem ORC, który jest zasilany kotłem opalanym biomasą. Wybudowano także wiatę magazynową paliwa i zakupiono potrzebny sprzęt oraz wyposażenie, służące do transportu i rozdrabniania biomasy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 40 mln zł, z czego ponad 11,5 mln zł pochodziło ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.