Krakowski Park Technologiczny wydał dwa pierwsze zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej w 2015 roku.

Reinwestycja firmy Nidec Motors &Actuators (Poland) Sp. z o.o. planowana jest w Niepołomicach - przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu i wyposażenie go w nowe linie produkcyjne. Firma zamierza zainwestować  15 mln złotych oraz utworzy 15 nowych miejsc pracy.

- Warto podkreślić, że firma działa od 2008 roku w niepołomickiej podstrefie. Cieszymy, że zarząd japońskiej firmy działającej na całym świecie podjął decyzję o rozwoju zakładu ulokowanego w Polsce - czytamy na stronie KPT.

Grape Up Sp z o.o. inauguruje działalność w strefie. Firma dostarcza usługi IT w zakresie budowy, wdrażania i utrzymywania zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Planuje rozwój i inwestycje na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Zapolskiej w Krakowie. Grape Up zainwestuje 864 000 zł oraz utworzy 80 nowych miejsc pracy.

W Małopolsce przybędzie prawie sto nowych miejsc pracy.