Krakowski Oddział Hochtief Polska otrzymał zlecenie na budowę obiektu biurowego z częścią usługową w Krakowie Czyżyny. Inwestorem projektu jest Lobos NieruchomościS.C. Zgodnie z zapisami kontraktu jego wartość stanowi informację poufną.

Budynek o łącznej powierzchni całkowitej 8 007 mkw. powstanie na terenie zabudowy o powierzchni 1 596 mkw., natomiast tereny zielone powstaną na powierzchni ponad 950 mkw. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu i zakończą we wrześniu 2016 roku. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi certyfikacji wg standardów LEED.

W ramach realizacji inwestycji powstanie czterokondygnacyjny budynek biurowy z jedną kondygnacją podziemną, w której obok garaży z 40 miejscami postojowymi znajdą się m.in. również magazyny, pomieszczenia do składowania odpadów komunalnych oraz pomieszczenia techniczne. Realizacja zlecenia obejmuje też zagospodarowanie terenu, w tym terenów zielonych, wykonanie infrastruktury technicznej, m.in. parkingu z 52 miejscami postojowymi, dróg wewnętrznych, chodników oraz przebudowę istniejących zjazdów drogowych.