W rezultacie kilkumiesięcznego audytu przeprowadzonego przez firmę Grontmij Polska, należący do firmy Buma budynek Quattro B kompleksu Quattro Business Park zlokalizowanego w Krakowie przy Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego uzyskał zielony certyfikat zrównoważonego budownictwa Breeam In-Use International.

Drugi budnynek kompleksu Quattro Business otrzymał oceny: „Excellent” w kategorii Asset Rating oraz „Excellent” w kategorii Building Management. Pierwszy certyfikat: „Asset Rating” dotyczy charakterystyki samego budynku. Ocenie poddawane są wprowadzone w budynku rozwiązania w zakresie m.in. efektywności energetycznej, materiałów, warunków wodno-kanalizacyjnych, gospodarki odpadami, jakości środowiska wewnętrznego takich jak m.in. wentylacja, temperatura, oświetlenie oraz szeroko pojętej ekologii. Drugi certyfikat: „Building Management” ocenia m.in. jakość zarządzania budynkiem, relacje z najemcami, monitorowanie zużycia mediów, gospodarkę odpadami.

Jest to już kolejny certyfikat – po otrzymanym w marcu 2013 r. certyfikacie Breeam In-Use dla budynku Quattro A - potwierdzający wysoką jakość budynków kompleksu Quattro Business Park jak i sposobu zarządzania nimi.