Kielecki Park Technologiczny otrzymał ponad 25 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i wyposażenie Zespołu Inkubatorów, hal produkcyjnych a także tworzenie nowoczesnych laboratoriów oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Środki pochodzą z oszczędności, które powstały w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej.

- Bardzo się cieszymy z decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Dzięki tej dotacji będziemy mogli zainwestować w stworzenie nowoczesnej bazy, tworzonej na potrzeby firm z regionu. Rozwój KPT jest szansą na rozwój miasta i przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w stolicy województwa świętokrzyskiego  – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

Jak dodaje, dodatkowych elementów do zrealizowania jest kilka. Projekt zakłada  stworzenie  Centrum Kompetencji w zakresie CNC oraz Centrum Kompetencji w zakresie technologii laserowych.

- Centra kompetencji tworzone są głównie z myślą o firmach działających w branży metalowej oraz zajmujących się budową specjalistycznych maszyn, szytych na miarę - informuje Szymon Mazurkiewicz.

Ważnymi elementami projektu są także: rozbudowa Energetycznego Centrum Nauki oraz wyposażenie jednostki w dodatkowe stanowiska a także budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z zadaszeniem na parkingu przy Zespole Inkubatorów.

- Nasz główny budynek będzie  ogrzewany i zasilany w energię poprzez jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów fotowoltaicznych. Panele zajmą ok. 600 mkw. zachodniej elewacji budynku, zostaną także zamontowane w zadaszeniu głównego wejścia oraz  parkingu. Dodatkowo instalacja wyposażona będzie w automatyczny system topienia śniegu i lodu  – dodaje dyrektor KPT.

W ramach projektu kompletne uzbrojenie uzyska 4 hektary gruntu. Dzięki realizacji projektu unijnego budowany jest Zespół Inkubatorów, trzy hale produkcyjne oraz Energetyczne Centrum Nauki. Powstaje Centrum Szybkiego Prototypowania LabDesign oraz Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design. W sumie na realizację projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego” przeznaczone będzie ponad 125 milionów.