Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej firmie Selvita. Selvita Services należy do Grupy Kapitałowej Selvita S.A., innowacyjnej firmy biotechnologicznej działającej w obszarze odkrywania i rozwoju nowych leków.

Selvita Services swoją inwestycję realizować będzie na terenie Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Spółka przewiduje utworzenie 150 nowych miejsc pracy oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 7 milionów złotych.

– Bardzo się cieszymy, że w Krakowskim Parku Technologicznym rozwijać się będzie firma reprezentująca life-science. To ważne, że oferta krakowskiej strefy jest również atrakcyjna dla przedsiębiorstw działających w branży biotechnologicznej. Tego rodzaju projekty mają kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki – podkreśla Wiesława Kornaś-Kita, prezes zarządu KPT.

Selvita została założona w Krakowie w 2007 roku. Grupa Kapitałowa zatrudnia 195 pracowników, w tym 65 z tytułem doktorskim. Selvita Services zajmuje się natomiast świadczeniem usług badawczo-rozwojowych wspierających projekty innowacyjne w dziedzinie biotechnologii i farmacji.