Kielecki Park Technologiczny utrzymał certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008, zdobyty na początku zeszłego roku jako pierwsza instytucja tego typu w Polsce Wschodniej. 

- Audytor, który przeprowadzał kontrolę przekazał pozytywną rekomendację dotyczącą utrzymania certyfikatu ISO. Teraz czekamy na ostateczne potwierdzenie - mówi dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz.

PCBC skontrolowało m. in. proces naboru lokatorów zarówno do Inkubatora Technologicznego, jak i Centrum Technologicznego. Przeanalizowane została także dokumentacja dotycząca prowadzenia zamówień publicznych i realizacja projektów unijnych.

- Te dwie dziedziny zasługują na bardzo wysoką ocenę. W swojej pracy rzadko spotykam tak dobrze przygotowane i zaangażowane kadry. Dawno nie spotkałem też tak dobrze zorganizowanej jednostki - powiedział Tomasz Buława z PCBC.

Jak podkreślił osoby zajmujące się realizację projektów unijnych i prowadzeniem przetargów wykazały się ogromną wiedzą. - Ta ocena nas bardzo cieszy i pokazuje, że spełniamy wszystkie stawiane przed nami wymogi, utrzymujemy wysoki poziom i stale się doskonalimy. Dzięki czemu nasi współpracownicy i klienci są profesjonalnie obsługiwani. Ocena pokazuje także, że Park pracuje według międzynarodowych standardów - mówi dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz.

Kielecki Park Technologiczny Park powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. wsparciu środków unijnych. W listopadzie 2011 roku uroczyście otwarto jego pierwszą część - Inkubator Technologiczny, który powstał w dawnej siedzibie zarządu firmy Chemar. W maju 2012 roku otwarte zostało Centrum Technologiczne.