Większość firm jest zadowolonych z działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Inwestorzy planują nowe przedsięwzięcia, ale część z nich wstrzymuje nierozwiązana kwestia przedłużenia okresy funkcjonowania SSE. 

Z raportu KPMG wynika, że 78 proc. inwestorów działających na terenie polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) pozytywnie ocenia ich funkcjonowanie, a blisko 60 proc. z nich planuje nowe przedsięwzięcia w perspektywie najbliższych 2-3 lat.
Pomimo obowiązywania ustawy o SSE do 2020 r., inwestorzy obecni w strefach zachowują optymizm w kwestii potencjalnych inwestycji, a 58 proc. badanych przedsiębiorców rozważa nowe przedsięwzięcia w ciągu najbliższych 2-3 lat. W tym samym okresie 60 proc. inwestorów zamierza zwiększyć zatrudnienie w swoich zakładach pracy, a jedynie 3 proc. zapowiada ograniczenie liczby pracowników. Największy wzrost zatrudnienia planowany jest na terenie strefy krakowskiej, kamiennogórskiej oraz legnickiej. Zdaniem inwestorów, gdyby okres funkcjonowania stref został wydłużony do 2026 r., odsetek firm planujących nowe inwestycje wyniósłby 73 proc.
Z raportu KPMG wynika, że zdecydowana większość inwestorów działających na terenie SSE (78 proc.) pozytywnie ocenia ich funkcjonowanie. W porównaniu z ubiegłymi latami liczba firm negatywnie oceniających działalność stref zmniejszyła się z 7 proc. w 2011 roku do 4 proc. w 2012. Na przestrzeni lat 2009-2012 najwyższe oceny od inwestorów uzyskała strefa łódzka, wałbrzyska i katowicka, a w samym 2012 roku strefa starachowicka i warmińsko-mazurska, gdzie ponad 90 proc. inwestorów jest zadowolonych z ich funkcjonowania.
Co czwarty przedsiębiorca przed podjęciem decyzji o inwestycji w polskich SSE przeanalizował uwarunkowania panujące w SSE w innych krajach, a prawie wszystkie zarządy stref badały uwarunkowania funkcjonowania inwestorów na analogicznych obszarach w regionie CEE. Jak wskazują wyniki raportu KPMG SSE w Polsce są konkurencyjne wobec analogicznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej przede wszystkim dzięki korzystnym i dłuższym ulgom podatkowym oraz przejrzystym przepisom prawnym. Zdaniem inwestorów istotnymi atutami polskich stref są także lokalizacja w centrum Europy, ogólna sytuacja gospodarcza Polski, dostęp do wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz wysoka jakość świadczonej przez nich pracy. Przedsiębiorcy doceniają również możliwość łączenia pomocy publicznej z funduszami Unii Europejskiej oraz grantami rządowymi.