Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zostanie powiększona. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Do kostrzyńsko-słubickiej sse zostaną włączone grunty publiczne, które położone są w: Nowej Soli, Czerwieńsku, Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Gnieźnie i Kwilczu, a grunty prywatne w Żarach. Sprostowano ponadto oznaczenia obrębu ewidencyjnego w podstrefie Wągrowiec oraz zmieniono określenia miejsca położenia Kompleksu 2 w podstrefie Zielona Góra. W efekcie zmian powierzchnia strefy wyniesie ok. 1 878,8790 ha.

Zmienione granice kostrzyńsko-słubickiej sse stworzą odpowiednie warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których może powstać – w perspektywie kilku najbliższych lat – ok. 4 700 nowych miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne to ok. 980 mln zł.