Kolejny inwestor wybrał Podstrefę Łapy, aby ulokować swoją inwestycję.

Konekt Sp. z o.o. z Białegostoku wygrała przetarg ogłoszony przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Inwestor nabył prawo użytkowania wieczystego dwóch działek o łącznej powierzchni ponad 2 ha i otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park WISŁOSAN.

- Wybudujemy w Podstrefie Łapy najnowocześniejszy w Polsce zakład produkcji systemów kominowych. – mówi Marcin Romańczuk, prezes zarządu firmy. -Wartość inwestycji wyniesie ponad 17 mln złotych. Inwestycja wygeneruje 15 nowych miejsc pracy.