W Turzynie w województwie mazowieckim rozpoczęła się budowa centrum dystrybucyjno-logistycznego Lidl. Kontrakt, realizowany przez Skanska, zostanie zakończony w przyszłym roku.

Centrum dystrybucyjno-logistyczne Lidl powstanie przy drodze ekspresowej nr 8 w miejscowości Turzyn w gminie Brańszczyk.

- Będzie to największe Centrum Dystrybucyjno – Logistyczne Lidla w Polsce. Powierzchnia obiektu wyniesie ponad 40 tys. m kw., a drogi i place zajmą prawie 52 tys. m kw. Realizacja w Turzynie będzie czwartym centrum Lidl, które wybudujemy od podstaw dla tej firmy - mówi Wojciech Maciągowski, Menadżer Projektu, Skanska.

W ramach kontraktu powstanie hala magazynowa i budynek administracyjny wraz z instalacjami wewnętrznymi. Hala będzie liczyła ponad 120 doków przeładunkowych dla samochodów ciężarowych.

Skanska zrealizuje także obiekty towarzyszące, jak: budynek socjalny kierowców, wartownia oraz pompownia tryskaczowa. W zakresie zleconych prac znajduje się również budowa dróg, w tym: wjazdów, chodników, placów wewnętrznych, parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych. Skanska wykona  także wzmocnienie drogi gminnej oraz przebudowę drogi serwisowej w granicy pasa drogowego, co pozwoli na dostosowanie jej parametrów do potrzeb budowanego Centrum Dystrybucyjnego.

Skanska zrealizuje też szereg prac hydroinżynieryjnych. Wykona sieć wodociągową (prawie 2 km) wraz z zestawem wodomierzowym, sieć kanalizacji deszczowej (około 2 km) wraz z włączeniem do starorzecza rzeki Bug oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompowniami(około 4 km).

Budynek będzie pełnić rolę centrum dystrybucyjno-logistycznego. Będą tu przywożone towary od producentów, a następnie będą przygotowywane do wysyłki i ekspediowane do sieci sklepów Lidl. Centrum zostało zaprojektowane jako przyjazne dla środowiska naturalnego poprzez zastosowanie posadzkowego, płaszczyznowego ogrzewania z odzyskiem ciepła z instalacji chłodniczej.

- W obiekcie zatrudnienie znajdzie ok. 220 osób – dodaje Maciej Marcinkowski. Centrum w Turzynie będzie obsługiwało sklepy sieci LIDL w regionie północno – wschodniej Polski.