Dwie kolejne firmy otrzymały zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych w Podstrefie Ostrzeszów ŁSSE (Wielkopolska) oraz quick-mix Sp. z o.o. w Podstrefie Rawa Mazowiecka. 
 
Nowa inwestycja w Ostrzeszowie
POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych otrzymał zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów. Jest to już drugie zezwolenie dla firmy w ŁSSE. Planowana inwestycja polega na budowie hali wraz z nową linią produkcyjną. Firma działa w branży opakowaniowej od 1990 roku. Zajmuje się kompleksową produkcją opakowań z tektury falistej wielowarstwowej.
W związku z nową inwestycją, firma zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej 10 nowych pracowników (do końca 2014 r.) oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 66 pracowników do końca 2017 r.
 
Nowa inwestycja quick-mix w Rawie Maz.
quick-mix Sp. z o.o. otrzymał kolejne zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka. Jest to drugie zezwolenie strefowe dla quick-mix. Planowana inwestycja polega na budowie nowej linii produkcyjnej wyrobów mokrych wraz z halą o powierzchni 1.000 m² oraz zapleczem laboratoryjnym.     W związku z poszerzeniem produkcji wybudowana zostanie także nowa oczyszczalnia ścieków. Nowa linia produkcyjna pozwoli na rozszerzenie produkowanego asortymentu oraz umożliwi wytwarzanie w Rawie Maz. najwyższej jakości innowacyjnych wyrobów takich jak tynki, farby i grunty, stanowiących elementy nowoczesnych systemów dociepleń.

W związku z nową inwestycją, Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5,1 mln zł i zatrudnić 10 nowych pracowników (do 30 czerwca 2018) oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie 35 osób do końca 2021 roku.