Kolejne tereny pod inwestycje szykuje Kielecki Park Technologiczny. Wiąże się to z rosnącym zainteresowaniem firm, które chcą tam lokować swoje zakłady produkcyjne.

W planach jest kompleksowe uzbrojenie 20 ha gruntów, które Park pozyskał  od  Skarbu Państwa oraz prywatnych inwestorów. Powstaną drogi wewnętrzne i doprowadzone zostaną media. Wartość przedsięwzięcia to 17 mln zł. Część z tych środków KPT chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek aplikacyjny w konkursie o dofinansowanie został już złożony.

Tymczasem ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie wspomnianych gruntów.  - Koncepcja gotowa będzie do końca lutego przyszłego roku, tak by tereny te były dostępne dla potencjalnych inwestorów na koniec 2017 r. – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor  KPT i dodaje, że część nieruchomości przeznaczona będzie pod budowę mieszkań między innymi dla startupów  przy udziale Funduszu Municypalnego oferowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK SA.