Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z funduszu tworzonego przez Kielecki Park Technologiczny (KPT), będą mogli otrzymać nawet 200 tys. euro. Będzie to pierwszy fundusz capital venture w tym regionie. 

KPT właśnie złożył wniosek do Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, który umożliwi oferowanie wsparcia przedsiębiorcom. Wspomniany wniosek opiewa na kwotę 10 mln zł. Jeżeli PARP pozytywnie go rozpatrzy, w Kielcach zostanie utworzony fundusz capital venture – pierwszy w województwie świętokrzyskim.

Władze KPT podjęły taką decyzję, ponieważ dostrzegli duże zainteresowanie przedsiębiorców tą formą dofinansowania biznesu. Wcześniej województwo świętokrzyskie nie oferowało w ogóle wsparcia tego typu. Jeśli KPT otrzyma dofinansowanie, sytuacja ta na pewno się zmieni i wsparcie finansowe otrzyma kilkadziesiąt firm. Najwyższe dofinansowanie będzie wynosiło 200 tys. euro – na taką kwotę będą mogły liczyć tylko ci przedsiębiorcy, którzy przedstawią innowacyjne pomysły o wysokim potencjale rynkowym.

Zanim firma otrzyma dofinansowanie, przeprowadzone będą dokładne analizy biznesowe, technologiczne i prawne. Celem funduszu capital venture jest przede wszystkim wspieranie lokalnych przedsiębiorstw, które dzięki tym środkom będą miały szansę na rozwój i umocnienie swojej pozycji. Z funduszu najwcześniej można będzie skorzystać w styczniu przyszłego roku.