Rada Miasta w Kielcach jednogłośnie podjęła decyzję o rozszerzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Teraz wniosek w tej sprawie trafi do Ministerstwa Gospodarki.

Do tej pory działaniem SSE w stolicy województwa świętokrzyskiego objęte było 6 hektarów znajdujących się przy ulicy Olszewskiego. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zdecydowano się na rozpoczęcie procedury, która umożliwi włączenie nowych terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W sumie do dyspozycji inwestorów Kielecki Park Technologiczny chce oddać dodatkowo 6 hektarów gruntu - dwie działki znajdujące się przy ulicy Pakosz oraz  jedną przy ulicy Olszewskiego.

Jednocześnie Park rozpoczyna starania o pozyskanie dodatkowych pieniędzy z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które przeznaczy na rewitalizację terenów na Pakoszu. Dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz przyznaje, że włączenie kolejnych terenów do SSE zdecydowanie podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta.