Gimnazjaliści, zanim wybiorą zawód, mają możliwość poznania go w praktyce. Pod koniec marca w Jeleniej Górze podsumowano pilotażowy projekt Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Podczas ogólnopolskiej konferencji podpisano akt erekcyjny Uniwersytetu Zawodowego dla Gimnazjalistów.

Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego inaugurującego działalność Uniwersytetu Zawodowego było głównym punktem konferencji „Strefa Partnerem Kształcenia Zawodowego dla Gospodarki”. Uniwersytet Zawodowy dla gimnazjalistów jest kolejnym innowacyjnym przedsięwzięciem Kamiennogórskiej SSE. W ramach Uniwersytetu Strefa zamierza organizować wyjazdy studyjne dla gimnazjalistów, podczas których będą oni mogli przekonać się, na czym polega praca w danym zawodzie i stwierdzić czy są zainteresowani kształceniem oraz przyszłą pracą w tym obszarze. W czasie konferencji zaprezentowano również pierwszą edycję programu pilotażowego „Mój zawód to moja przyszłość”. W jego ramach 42 uczniów z 5 gimnazjów powiatu kamiennogórskiego miało okazję zapoznać się z wybranymi zawodami w rzeczywistych warunkach pracy.

- Uniwersytet Zawodowy dla Gimnazjalistów to najnowsza nasza inicjatywa będąca integralną częścią klastra edukacyjnego, który stworzyliśmy w grudniu 2014 roku. W klastrze współpracuje 60 podmiotów. Na terenie powiatu kamiennogórskiego zrealizowaliśmy program pilotażowy „Mój zawód to moja przyszłość- dotknąć zawodu”. 42 uczniów z pięciu gimnazjów uczestniczyło w przygotowanych dla nich zajęciach u pracodawców gwarantujących zatrudnienie po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu. Uczniowie po raz pierwszy mieli możliwość zetknięcia się w rzeczywistych warunkach pracy z czynnościami i zadaniami, które przyjdzie im wykonywać w dorosłym życiu – mówi prezes zarządu kamiennogórskiej strefy ekonomicznej, Iwona Krawczyk.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości jest liderem inicjatyw mających na celu zmianę wizerunku kształcenia zawodowego i jego dostosowania do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Na dzisiejszej konferencji zaprezentowano film zrealizowany podczas programu pilotażowego uwzględniającego specyfikę przyszłego zawodu.

- Naszą ideę chcemy realizować także poza powiatem kamiennogórskim. Liczymy na zainteresowanie i zaangażowanie, pozytywną energię, która sprawi, że projekt z pilotażowego stanie się wiodącym dla gimnazjalistów – dodaje Iwona Krawczyk.