W tym roku Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma zamiar wydać 3 mln zł na przygotowanie infrastruktury służącej przedsiębiorcom.

Unowocześnienie infrastruktury pozwala na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw. Takie inwestycje zwiększają i poprawiają dostęp oraz atrakcyjność oferowanych terenów i przyczyniają się do reinwestycji. Kamiennogórska strefa zaplanowała w tym roku wydać prawie 3 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na infrastrukturę drogową, edukacyjną oraz termomodernizację budynku strefy.

Umowa na realizację przebudowy ul. Jedwabnej w Kamiennej Górze już została podpisana z Jeleniogórskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje odcinek będący własnością kamiennogórskiej strefy. Powstanie dwukierunkowa nawierzchnia wraz z poboczem, przepusty drogowe, rowy przydrożne, system odwodnieniowy oraz bariery drogowe.

SSEMP S.A. w ramach porozumień realizuje zadania z zakresu infrastruktury edukacyjnej w: Kamiennej Górze, Jeleniej Górze, Lubaniu. Inwestując w infrastrukturę edukacyjną przyczynia się do dostosowania kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnych rynków pracy.