Nowoczesny zakład specjalizujący się w produkcji okapów kuchennych, artykułów wyposażenia kuchni oraz mebli powstanie w podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Firma zamierza także rozwinąć działalność projektową i badawczo-wdrożeniową, na potrzeby własnej produkcji. Zarząd kamiennogórskiej strefy ekonomicznej wydał 116. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kermaan S.C. zagospodaruje nieruchomość o powierzchni około 0,8 ha wraz z halą produkcyjną i obiektem biurowym przy ul. Gazowej. Zmodernizuje obiekt, przystosuje niezbędne instalacje hali produkcyjnej do wymagań procesów technologicznych, zakupi maszyny, urządzenia i narzędzia. Inwestycja zakłada także wydzielenie wewnętrznych dróg komunikacyjnych, zbudowanie sieci IT oraz łączności wewnętrznej i modernizację obiektu biurowego. Szacowanie nakłady to 3 mln 250 tys. zł. Tylko w pierwszym etapie rozwoju nowy inwestor zatrudni kilkanaście osób. W miarę rozwoju firmy można mówić o dużo większej liczbie pracowników.

Podstawowym argumentem, przemawiającym za realizacją inwestycji w podstrefie Lubań kamiennogórskiej strefy ekonomicznej, był dostęp na lokalnym rynku pracy do fachowców, mających duże doświadczenie przy tego typu produkcji. Spółka posiada własną rozbudowaną sieć dystrybucji produktów, współpracuje także z dostawcami materiałów.

- Inwestor zakłada dystrybucję wyrobów do 5 krajów Unii Europejskiej, a także w kierunku wschodnim na: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan i do Rosji. 60 proc. procent produkcji nastawiono na rynki europejskie, 30 proc.  trafi na rynek polski, 10 proc. na pozostałe rynki światowe – dodaje prezes zarządu kamiennogórskiej strefy ekonomicznej Iwona Krawczyk.

Kermaan S.C. jest 116. firmą, której kamiennogórska strefa ekonomiczna wydała zezwolenie. Funkcjonujące na jej terenie zakłady, jak dotąd, zainwestowały blisko 2,1 mld zł, zatrudniają prawie 7 tys. osób.