Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w pierwszym półroczu wydała pięć nowych zezwoleń. Firmy R&D Tech, Faurecia Gorzów, Tekra, Novavent oraz Instel zadeklarowały inwestycje w strefie w wysokości ok. 125 mln zł, a także utworzenie blisko 120 nowych miejsc pracy.

Przedsiębiorstwo R&D Tech planuje inwestycję polegającą na utworzeniu nowego zakładu produkcyjny składającego się z hali oraz powierzchni biurowej. W fabryce będą projektowane oraz konstruowane maszyny produkcyjne i kompletne linie technologiczne do produkcji profili z PCV, aluminium oraz stopów lekkich wykorzystywanych w procesie wytwarzania stolarki otworowej.

Inwestycja firmy Faurecia Gorzów polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego już zakładu przedsiębiorstwa. Spółka planuje budowę hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami technicznymi, magazynem surowców oraz pomieszczeniami socjalno-biurowymi. Powstaną również nowe drogi, place oraz parking dla samochodów osobowych i ciężarowych. Zakupiony także zostanie kompletny ciąg produkcyjny.

To już drugie zezwolenie firmy Tekra na prowadzenie działalności gospodarczej na ternie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Kolejna inwestycja przedsiębiorstwa polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Dzięki produkcji nowego asortymentu, w postaci gotowych wysięgników teleskopowych przedsiębiorstwo zwiększy potencjalny krąg klientów.