W 2013 r. w specjalnych strefach ekonomicznych pracowało 270 tys. osób, z czego niemal 200 tys. to utworzone nowe etaty. Skumulowana wartość inwestycji we wszystkich SSE na koniec 2013 r. wyniosła ponad 93 mld zł.

Rada Ministrów podsumowała działalność SSE w 2013 roku. Tylko w samym 2013 r. firmy zainwestowały w strefach ponad 7,3 mld zł. W tym czasie wydano 253 zezwolenia na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, co stanowiło prawie 15 proc. wszystkich ważnych zezwoleń wydawanych od początku funkcjonowania stref.

Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały strefy katowicka, wałbrzyska i łódzka. Najwyższą dynamikę inwestycji odnotowano natomiast w strefie legnickiej. Najwięcej projektów zrealizowały firmy polskie, potem niemieckie i amerykańskie.

– W strefach chętnie lokują swój kapitał zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy. Wszyscy w równym stopniu korzystają z możliwości rozwoju, jakie oferują strefy – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Ogólna liczba miejsc pracy w strefach wzrosła w 2013 r. o ponad 19,2 tys. Najwięcej nowych etatów powstało w strefie wałbrzyskiej (ponad 3 tys.), mieleckiej (ponad 2,5 tys.) i kostrzyńsko-słubickiej (ponad 1,6 tys.).