Prawie 90 mln zł wydadzą w tym roku na budowę nowych dróg władze Rudy Śląskiej. Dziś przekazano wykonawcy plac budowy pod jedną z takich inwestycji. Chodzi o przebudowę odcinka ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania przy numerze 97 do ulicy Porannej.

Zmodernizowana ma też być sama ulica Poranna. Koszt zadania to prawie 2,2 mln zł. Wykonawca ma na jego realizację 6 miesięcy.

- Inwestycje drogowe w Rudzie Śląskiej to nie tylko budowa kolejnych odcinków trasy N-S, ale również wiele mniejszych zadań, istotnych dla poszczególnych dzielnic miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Dzięki realizacji miejskich inwestycji drogowych kierowcy korzystają już z nowego ronda na łączniku drogowym pomiędzy Drogową Trasą Średnicową i rondem Unii Europejskiej w dzielnicy Chebzie.

- Inwestycja w sposób naturalny uspokoiła ruch na dojeździe i zjeździe z Drogowej Trasy Średnicowej. Jest to niezwykle ważne w kontekście planowanego powstania w rejonie dworca w Chebziu centrum przesiadkowego. Ponadto wykonane zostały zjazdy na tereny inwestycyjne – mówi Grażyna Dziedzic.

- Oprócz wybudowania połączeń drogowych do działek znajdujących się po obu stronach łącznika pod zjazdami wykonane zostały przepusty. Przebudowane zostało też w tym miejscu oświetlenie uliczne. Inwestycja kosztowała ponad 585 tys. zł. - dodaje Dziedzic.

W tegorocznym budżecie Rudy Śląskiej na inwestycje przeznaczono ponad 167 mln zł. To najwięcej w historii miasta. Z tej kwoty prawie 90 mln zł kosztować będą inwestycje drogowe. Najważniejszym zadaniem jest kontynuacja budowy trasy N-S, która docelowo połączy autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową. Na początku maja rozpoczęła się warta ponad 48 mln zł budowa odcinka trasy od ul. Bukowej do ul. Kokota wraz z węzłem dwupoziomowym. Trwa także modernizacja ul. Górnośląskiej od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha, która kosztować będzie ponad 7,5 mln zł.