6 mln zł ma zainwestować spółka Lainer z Suwałk, która właśnie uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Firma na suwalskim rynku działa od 1995 r. Wcześniej specjalizowała się w wykonywaniu posadzek żywiczych i betonowych. Od trzech lat prowadzi trzy gwiazdkowy hotel. Teraz przedsiębiorca postanowił wybudować zakład produkcyjny, gdzie chce wytwarzać szeroko rozumianą chemię budowlaną, m.in. wyroby z surowców i półproduktów chemicznych.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Najpierw powstanie hala produkcyjna wraz z budynkiem administracyjnym o powierzchni około 1,3 tys. m. kw. Kolejny etap to zakup maszyn.

- Czynnikiem decydującym o lokalizacji inwestycji w Podstrefie Suwałki była dostępność surowców mineralnych oraz możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry – mówi Robert Żyliński, prezes SSSE.

Uruchomienie produkcji nastąpi w połowie 2018 r. Jej klientami będą głównie firmy z branży posadzkarskiej, produkcyjnej i budowlanej. To 209 zezwolenie wydane przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, trzecie w tym roku. Początkowo pracę w nowym zakładzie znajdzie 6 osób.

- Zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie pomocy na lata 2014-2020 obowiązują nowe maksymalne poziomy unijnego wsparcia. Dla większości regionów Polski są one niższe niż dotychczas średnio o 15 punktów procentowych. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim poziom nie został zmieniony i jest najkorzystniejszy w Polsce – dodaje Robert Żyliński.

Na koniec 2014 r. w Suwalskiej SSE działało 91 firm, które zatrudniają 6,5 tys. osób. Podmioty te zainwestowały dotąd ponad 2,1 mld zł.