Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w dniu 20 listopada 2017 r. na podstawie porozumienia z Gminą Szczuczyn przeprowadziła przetarg pisemny nieograniczony mający na celu sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki o nr geod. 1584/4 o pow. 1,2779 ha, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Szczuczyn, stanowiącej własność Gminy i Miasta Szczuczyn.

Przetarg wygrała firma MALFEED Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, ul. Targowa 10/1.

Na nabywanej nieruchomości Przedsiębiorca zamierza wybudować nowy zakład do produkcji przecierów i koncentratów otrzymywanych z warzyw i owoców.

Inwestycja wyniesie 22 mln zł. W nowym zakładzie powstanie 50 nowych miejsc pracy.