Firma Henpol podpisała kontrakt na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Stworzenie Centrum Badań i Rozwoju w zakresie tworzenia koncepcji innowacyjnych maszyn rolniczych” w Lublinie przy ul. Ciepłowniczej.

Inwestorem centrum jest spółka R&D Centre INVENTOR. W ramach umowy Henpol zajmie się adaptacją budynków na potrzeby Centrum B+R, a także wybudowaniem laboratorium do badań wysiewu rozsiewaczy oraz badań trwałościowych.

Projekt jest dofinansowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Łączna powierzchnia użytkowa budowanych obiektów wyniesie 14.510 mkw. a kubatura - 114.900 mszesc. Termin zakończenia prac to 30 czerwca 2014 roku.