Gorzów już wkrótce będzie miał atrakcyjne tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców.

– Od początku mojej kadencji zabiegałem o przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, w tym pozyskanie terenów od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, bowiem nowe grunty inwestycyjne, to bezwzględny kierunek rozwoju Gorzowa. Jestem zbudowany informacją, która dotarła do naszego urzędu z IHARu ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa. Mówi ona o pozytywnej opinii Rady Programowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, względem pomysłu przekazania około 250 hektarów gruntów położonych przy ul. Myśliborskiej, na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, – poinformował Jacek Wójcicki prezydent Gorzowa Wielkopolskiego.

W tym przedmiocie zostało również podpisane porozumienie pomiędzy Instytutem a Dyrektorem Generalnym KOWR w Warszawie.

Pozytywna Opinia Rady Programowej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin już jest, teraz zatem pozostaje zgoda Prokuratorii Generalnej. Jeśli ta okaże się pomyślna, teren ten może stać się w niedługiej przyszłości częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Uzyskany efekt to zaangażowanie miasta oraz wsparcie minister Elżbiety Rafalskiej, przewodniczącego Rady Miasta Sebastiana Pieńkowskiego oraz prezesa KSSSE Krzysztofa Kielca.

– Wspólna praca na rzecz tego projektu daje rezultaty, które staną się przyszłością rozwoju naszego miasta. Bardzo dziękuję za pomoc i zaangażowanie, – podkreślił prezydent Wójcicki.

Teren przy ul. Myśliborskiej posiada już plan zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S3, jest bardzo dobrze skomunikowany i atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów

 – Trzeba przyznać, ze jest to teren znacznie lepiej przygotowany pod nowe inwestycje, niż ten nad którym obecnie pracowaliśmy przy ul. Mironickiej. Mamy świadomość kontrowersji, które budził ten projekt, jednak już dziś zapowiadamy, że nie rezygnujemy z naszych planów. Oczywiście zostaną one przesunięte w czasie, będziemy mieli go znacznie więcej, aby dobrze się przygotować, również w kontekście finansowania infrastruktury – zapowiedział prezydent.     
 
Tereny przy ul. Myśliborskiej, w momencie gdy wejdą w zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą mogły być niezwłocznie oferowane do sprzedaży w ramach strefy ekonomicznej.