Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało kontrakt na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gorzowie.  

8 kwietnia podpisano umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków – to już ósmy kontrakt zawarty w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. Łączny koszt inwestycji wyniesie 29 mln zł (część tej kwoty będzie pochodziła ze środków unijnych) , a całość ma być gotowa pod koniec października przyszłego roku. Wykonanie prac budowlanych powierzono konsorcjum warszawskiej firmy Budimex S.A. oraz hiszpańskiej firmie Cadagua S.A.

Gorzowska oczyszczalnia nie była remontowana od 33 lat, dlatego jej modernizacja jest bardzo potrzebna. Projekt będzie polegać głównie na wprowadzeniu nowych technologii i wdrożeniu nowoczesnych technik. Prace będą polegały również na rozbiórce i wyburzeniu części oczyszczalni, a niektóre obiekty zostaną przebudowane. Sam projekt nie jest zbyt skomplikowany, ale jego realizacja będzie trudna ze względu na przeprowadzanie prac na istniejącym obiekcie. Jednak wszelkie obawy dotyczące powodzenia inwestycji są nieuzasadnione, ponieważ konsorcjum, które będzie wykonawcą projektu, z sukcesem przeprowadziło wiele podobnych inwestycji.