7 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mysłowicach prezydenci Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna podpisali porozumienie dotyczące projektu wspólnego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Podczas specjalnej konferencji, wszyscy zgodnie podkreślili, że to kolejny wspólny projekt, z którym wiązane są duże nadzieje na rozwój sąsiadujących ze sobą miast.

Projekt „Strategia rozwoju gospodarczego miast Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Śląskiej” przewidziany jest do realizacji w latach 2014-2015. Jego wartość całkowita wynosi 2 mln 479 tys. zł, w tym dofinansowanie wynoszące ponad 2 mln 231 tys. (90 proc. kosztów kwalifikowanych). Celem działania jest przygotowanie do nowych funkcji terenów zdegradowanych przemysłowo w oparciu o wspólne planowanie rozwoju i rozwiązywanie ich problemów w ramach partnerstwa z Mysłowicami i Jaworznem.

W trakcie podpisania porozumienia, prezydent Sosnowca Kazimierz Górski podkreślił, że projekt jest kontynuacją działań, jakie umożliwia Unia Europejska

 – Dotychczasowe doświadczenia Sosnowca pokazują, że samorządy dobrze radzą sobie z rekultywacją terenów zdegradowanych przemysłowo. Przy okazji tego projektu również zrobimy wszystko, żeby dotknęła je dobra samorządowa ręka. Przy okazji zwrócimy uwagę na terenie Śląska i Zagłębia nie jest dokończony proces komunalizacji – powiedział prezydent Sosnowca.

Podkreślił także wspólne projekty są niejako wymuszane przez nowe finansowanie z budżetu UE. Pokazują bowiem, że podmioty ubiegające się o dofinansowania potrafią podejść do projektu w sposób kompleksowy.

Prezydentowi Sosnowca wtórował Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

– Dzisiaj, mimo historycznych różnic Śląska, Zagłębia i Małopolski udaje nam się współdziałać. Mam ogromną nadzieję, że tereny umęczone przez działalność przemysłową zostaną przywrócone – stwierdził.

Gospodarz konferencji, prezydent Mysłowic Edward Lasok zaznaczył, że jest to bardzo istotne ze względu na przyszłe inwestycje.

– Umowa partnerska pozwoli na opracowanie dokumentacji dla tych terenów, która pozwoli przyciągnąć tu przyszłych inwestorów – podsumował prezydent Mysłowic.