Władze Gniezna są zainteresowane włączeniem terenów inwestycyjnych do Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Pierwsza inwestycja może pojawić się już w przyszłym roku.

Gniezno starało się o utworzenie podstrefy już w 2007 roku, jednak wówczas Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że limit sumaryczny obszaru stref ekonomicznych w Polsce (wynoszący 12 tys. ha) został wykorzystany. W związku z tym do czasu nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wnioski o zwiększanie obszarów stref nie były rozpatrywane. Kolejna próba została podjęta dwa lata temu, jednak jednym z zaleceń było, aby właścicielem planowanych nieruchomości była wyłącznie gmina, jednostka komunalna lub Skarb Państwa. Ostatecznie w styczniu 2014 roku podjęto Uchwałę Rady Miasta Gniezna w sprawie przystąpienia Miasta Gniezna do SSE, w lutym uchwała zmieniająca (zgodnie z wolą SSE) przekazana została do marszałka województwa wielkopolskiego oraz zarządu Kostrzyńsko Słubickiej SSE.

Przedstawiciele KSSSE są przekonani, że już w 2015-2016 powinni lokować się w Gnieźnie więksi inwestorzy. Prezydent Gniezna otrzymał już na piśmie ofertę inwestycji w Gnieźnie od firmy, która docelowo chce zaangażować w sumie 450 osób. Uruchomienie produkcji zapowiadane jest na przełomie 2016 i 2017 roku.

Gnieźnieńska Podstrefa Ekonomiczna w najbliższych kilku latach powinna znacząco aktywizować gospodarczo miasto Gniezno i subregion. Komplet dokumentów jest już przekazany do Premiera RP i zakłada się powstanie 460 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestorów ponad 100 mln złotych. Zarząd Strefy Ekonomicznej, w piśmie kierowanym do prezydenta miasta Gniezna wskazał, że wniosek Gniezna został perfekcyjnie przygotowany oraz podkreślono, iż inwestorzy, którzy zadeklarowali wolę inwestowania w Gnieźnie skontaktowali się z KS-SSE. Przekazano także, że Strefa Ekonomiczna jest po bardzo dobrze rokujących rozmowach z inwestorami i po szybkim zrealizowaniu formalności prawnych będzie możliwe wydanie pierwszych zezwoleń dla nowych przedsiębiorców w Gnieźnie, uznając to za duży sukces Miasta Gniezna.