Jak wynika z badania KPMG, w którym udział wzięło 234 inwestorów, firmy pozytywnie oceniają Specjalne Strefy Ekonomiczne działające w Polsce. Przedsiębiorcy są zadowoleni z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na ich terenie.

86 proc. respondentów przyznało swojej strefie dobrą lub bardzo dobrą ocenę. Inwestorzy ocenili także cztery podkategorie związane z warunkami działalności na terenie SSE. W przypadku infrastruktury, otoczenia biznesowego oraz dostępności i kwalifikacji pracowników, ponad 60 proc. badanych inwestorów przyznało swoim strefom pozytywne oceny. Z jakości współpracy z zarządami SSE zadowolonych jest 80 proc. inwestorów.

Na potrzeby powstania raportu KPMG wykorzystało wiele publikacji. Szczegółowo przeanalizowano dane zawarte w raporcie Ministerstwa Gospodarki pt. „Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych”. Kolejnym wziętym pod uwagę źródłem były akty prawne regulujące działalność SSE. Ponadto w raporcie wykorzystano informacje pochodzące ze stron internetowych poszczególnych stref oraz dane opublikowane m.in. przez Komisję Europejską, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych czy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.