Gotowa jest już stalowa konstrukcja głównej hali produkcyjnej Bilfinger Mars Offshore na terenie wyspy Ostrów Brdowski w Szczecinie. 15 grudnia uroczyście zawieszono na obiekcie wiechę.

Bilfinger Mars Offshore to jeden z największych inwestorów na Pomorzu Zachodnim, wspierany przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Zachodniopomorskiego. Nowy zakład produkcji fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych powstaje na 20 hektarach o statusie specjalnej strefy ekonomicznej (Euro-Park Mielec SSE). Wartość inwestycji to około 90 milionów euro.

Budowa fabryki Bilfinger Crist Offshore została rozpoczęta w grudniu 2013 roku. Obecnie powstała już jej konstrukcja główna, montowane jest pokrycie dachu i płyty warstwowe na ścianach zewnętrznych. Jeszcze w tym roku wewnątrz hali pojawią się suwnice.

W nowo budowanych obiektach - hali produkcyjnej o pow. 29760 mkw. oraz malarni o pow. 4200 mkw. produkowane będą fundamenty morskich elektrowni wiatrowych: fundamenty palowe, złożone fundamenty kratownicowe oraz platformy pośrednie. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie ok. pół tysiąca osób. To przede wszystkim spawacze, ślusarze, monterzy konstrukcji stalowych, operatorzy - będą obsługiwali najnowocześniejsze urządzenia na wysokim poziomie technologicznym, instalowane w fabryce.

Bilfinger Mars Offshore uruchomi w zakładzie także własny ośrodek realizujący i wdrażający programy badawczo-rozwojowe. Zatrudnionych w nim zostanie kilkanaście osób. W zakresie naukowo-badawczym spółka podpisała już umowy o współpracy z zachodniopomorskimi szkołami wyższymi (Akademia Morska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym). Zakład zaprojektowany został specjalnie pod kątem produkcji seryjnej - to będzie pierwsza w Europie fabryka, w której tego typu wielkogabarytowe konstrukcje stalowe będą budowane seryjnie - fundamenty do morskich wież wiatrowych będą wytwarzane w systemie ciągłym.

Warto wspomnieć, że budowa mostu łączącego Ostrów Brdowski i Gryfię, który umożliwi spółce sprawne funkcjonowanie została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 kwotą ponad 32 mln zł.