Echo Investment sprzedała biurowiec West Link spółce Griffin Premium RE.., nowej platformie stworzonej przez Griffin Real Estate. Spółki zawarły właśnie przedwstępne umowy, na podstawie których Griffin Premium RE.. przejmie kontrolę nad wrocławskim biurowcem West Link i docelowo go zakupi. Platforma zainwestuje również w projekty komercyjne Echo Investment w Warszawie - inwestycję przy ul. Beethovena i Browary Warszawskie.

Spółka Echo Investment S.A. (wraz ze swoimi podmiotami zależnymi), zawarła ze spółką kontrolowaną przez Griffin Premium RE.. umowę przedwstępną. Umowa daje Griffin Premium RE.. prawo zakupu spółki zależnej Echo Investment realizującej biurowiec West Link we Wrocławiu.

Umowa jest warunkowa i zostanie sfinalizowana nie później niż 31 grudnia 2018 roku.

Ponadto, Echo Investment S.A. zawarła z Griffin Premium RE.. oraz jej podmiotem zależnym umowę inwestycyjną, dzięki której Griffin Premium RE.. zainwestuje pośrednio 25% kapitału koniecznego do ukończenia budowy i sfinalizowania projektów komercyjnych realizowanych w Warszawie przez spółki zależne Echo (projektu przy ul. Beethovena - I i II etap oraz inwestycji Browary Warszawskie – etap J).

W wyniki inwestycji, Griffin Premium RE.. będzie pośrednio uprawniony do 25% udziału w zyskach po sprzedaży wyżej wymienionych projektów przez Echo Investment oraz nabędzie prawo do złożenia pierwszej oferty ich nabycia.  

- Transakcje te wpisują się w strategię Echo Investment polegającą na sprawnej sprzedaży realizowanych projektów, które wykazują zadowalający poziom wynajętej powierzchni, co sprawia, że pozyskana gotówka jest inwestowana w kolejne inwestycje przynoszące wzrosty – mówi Nicklas Lindberg, prezes zarządu Echo Investment. – Pozwala to na szybszy obrót kapitałem i wypracowywanie wyższych stóp zwrotu.

- To kolejny krok ku rozbudowie i dywersyfikacji najbardziej atrakcyjnego portfela nieruchomości, który przyniesie stabilne zwroty inwestorom i skutkować będzie możliwością wypłaty wysokich dywidend - mówi Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE.