Przejęta przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Wyspa Ostów Gdański zyskała pierwszego inwestora. To Gdańska spółka Montex Shipyard. Na początku sierpnia strefa wydała także pozwolenie na działalność  dla SPG Polska.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna rewitalizuje tereny stoczniowe na Wyspie Ostrów i  przygotowuje tam infrastrukturę dla potencjalnych inwestorów. Strefa pozyskała już pierwszego z nich. Jest nim gdańska spółka Montex Shipyard, która na Wyspie utworzy zakład produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. Montex współpracuje z polskimi stoczniami, czyli Stocznią Gdańsk, Gdańską Stocznią Remontową i Remontowa Shipbuilding, a także z partnerami z Norwegii, Niemiec, Szwecji i Holandii.

Zezwolenie trafiło także do SPG Polska, specjalizującej się w druku na laminatach, folii i papierze wykorzystywanym przy produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego. Spółka zamierza wyposażyć swój zakład w nową linię produkcyjną, a przez to zwiększyć zdolności produkcyjne. SPG Polska planuje zatrudnić dodatkowo 5 osób.

Od początku roku w Pomorskiej SSE wydano 8 zezwoleń. Inwestorzy deklarują utworzenie ponad 450 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wynoszą blisko 115 milionów złotych.