Premier Donald Tusk spotkał się w Łowiczu z przedstawicielami 14 specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących na terenie Polski. W trakcie spotkania podkreślił znaczenie SSE dla atrakcyjności inwestycyjnej kraju i zapowiedział dodatkowe zachęty dla inwestorów. 

- Zastanawialiśmy się, co jeszcze możemy zrobić, aby tych inwestycji było więcej. Zależy mi na tym, aby te inwestycje pojawiały się teraz, kiedy mamy największe problemy na rynku pracy - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej 3 sierpnia.

Premier przyznał, że usłyszał wiele uwag krytycznych na temat administracji, która potrzebuje zbyt dużo czasu na podejmowanie stosownych decyzji. Krytyka w szczególności odnosi się do kwestii przedłużenia terminu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Ponad rok trwały dyskusje na temat przedłużenia terminu ich działalności, który miał nastąpić w 2020 roku.

Donald Tusk podkreślił, że ostatecznie podjęto decyzję o przedłużeniu działania stref ekonomicznych do roku 2026 roku. Jak podał premier, w latach 2008-2013 wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce osiągnął wartość 155 miliardów euro. W Polsce funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, które zajmują 16 tys. ha. Strefy zlokalizowane są na terenach 146 miast i 210 gmin. Do I kw. 2013 r. przedsiębiorcy działający na ich terenie zainwestowali blisko 88 mld zł i utworzyli 185 tys. miejsc pracy.

- Polska może stać się rajem inwestycyjnym wśród państw Unii Europejskiej - dodał premier.

Premier  Tusk zapowiedział dodatkowe zachęty i bonusy dla inwestorów, którzy zdecydują się na nowe inwestycje w naszym kraju.