Wraz z nadejściem kalendarzowej wiosny przybliża się realizacja inwestycji, która uwolni tereny inwestycyjne w sąsiedztwie Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia.

- Z wielkim zadowoleniem przyjąłem informację o uzyskaniu pozwolenia na budowę przez Crist Eko, jak również o finalizacji rozmów z Gminą Miastem Szczecin w sprawie przejęcia mostu w przyszłości – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Budowa mostu na Gryfię pozwoli skomunikować nowy park przemysłowy Gryfia Biznes Park, w tym w pierwszej kolejności umożliwi rozpoczęcie budowy fabryki fundamentów do morskich elektrowni wiatrowych przez polsko-niemieckie konsorcjum KSO. W tym  zakładzie pracę znajdzie 588 osób, a nakłady inwestycyjne przekroczą 300 mln zł. Województwo Zachodniopomorskie wspiera projekty inwestycyjne Gryfia Biznes Park i KSO dokładnie od roku.

- Podpisanie listu intencyjnego z prezydentem miasta zbliża nas do zakończenia procedury dofinansowania z RPO bardzo ważnej inwestycji dla Szczecina. Jesteśmy gotowi i czekamy na ten moment od 25 października 2012 roku, czyli od dnia, w którym Zarząd Województwa podjął decyzję o wpisaniu projektu na listę indykatywną - dodał marszałek.

Pierwsze spotkanie w sprawie inwestycji odbyło się w Warszawie 8 marca 2012 roku. Od tego dnia projekt budowy fundamentów dla morskich elektrowni wiatrowych znalazł się pod skrzydłami marszałka i zachodniopomorskiego Centrum Obsługi Inwestora. Decyzję Zarządu Województwa o ewentualnym dofinansowaniu inwestycji mostowej ze środków RPO musi poprzedzić złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosku przez Crist Eko oraz jego pozytywna ocena. Poziom dofinansowania może sięgnąć 85 procent wartości inwestycji, a więc około 32 mln złotych.