Zima nie była straszna dla sieci pasaży handlowych Czerwona Torebka. Czerwona Torebka systematycznie uruchamia nowe obiekty i przez pierwsze trzy miesiące 2013 roku przybyło 6 nowych pasaży. W sumie koszt tegorocznych inwestycji wyniósł już 15 mln złotych. 

W skali całego roku sieć Czerwonej Torebki powiększy się łącznie o 65 pasaży.

- Zgodnie z założeniem realizujemy plan rozbudowy sieci pasaży handlowych. Okres zimowy nie sprzyjał pracom budowlanym, jednak stosowane przez nas technologie umożliwiają prowadzenie robót także w trudnych warunkach pogodowych. Ze względu na sezonowość, tempo rozwoju sieci pasaży zdecydowanie przyspieszy w drugiej połowie roku – zapewnił Ireneusz Kazimierczyk, prezes „Czerwona Torebka” S.A.
 
W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku „Czerwona Torebka” S.A. uzyskała pozwolenie na użytkowanie (PNU) dla 6 nowych obiektów. Pasaże powstały w: Rudzie Śląskiej, Bydgoszczy, Tychach, Tarnowskich Górach, Szczecinie i Sanoku.

Na koniec marca Grupa posiada zatem łącznie 55 obiektów z zatwierdzonym pozwoleniem na użytkowanie o skumulowanej powierzchni handlowej blisko 36,3 tys. mkw. W trakcie realizacji, na różnym etapie zaawansowania, jest obecnie kolejnych 29 obiektów. W przygotowaniu do rozpoczęcia inwestycji jest natomiast 195 lokalizacji. Zrealizowanie jednej inwestycji zajmuje średnio około sześciu miesięcy.
 
Zgodnie z założeniami Zarządu „Czerwona Torebka” S.A., na koniec tego roku będzie łącznie 114 pasaży handlowych posiadających pozwolenie na użytkowanie. W kolejnych latach tempo rozwoju sieci będzie systematycznie przyspieszało. W najbliższych trzech latach pozwolenie na użytkowanie będzie przydzielane odpowiednio: 100, 120 i 150 nowym obiektom.
 
Koszt inwestycji jednego pasażu wynosi około 2,5 mln zł. „Czerwona Torebka” S.A. finansuje rozbudowę sieci, poza środkami własnymi także pieniędzmi pozyskanymi z kredytów bankowych oraz z realizacji programu emisji obligacji.