Tysiąc miejsc pracy - o tyle więcej etatów powstało od początku roku dzięki projektom inwestycyjnym realizowanym w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycyji Zagranicznych, niż w analogicznym okresie w 2012 roku. Już teraz Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem tworzonym miejsc pracy przez zagranicznych inwestorów. 

Od początku tego roku Agencja zakończyła pozytywną decyzją inwestora 20 projektów o łącznej wartości 510 mln euro. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie ponad 5 200 nowych miejsc pracy - to o tysiąc więcej niż o tej samej porze w zeszłym roku.
Obecnie PAIiIZ prowadzi 156 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 3,9 mld euro, które mogą stworzyć 29 663 miejsc pracy.
Najwięcej inwestycji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (43 projekty o wartości 877,75 mln euro, 9606 planowanych miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują inwestorzy z Niemiec (20 projektów, 483,8 mln euro, 3570 miejsc pracy), Chin (12 projektów, 243,5 mln euro, 2158 miejsc pracy ), Wielkiej Brytanii (10 projektów, 25,7 mln euro, 1418 miejsc pracy), Szwajcarii (9), Szwecji (7), Indii (6) i Japonii (5).
Na pierwszym miejscu wśród najpopularniejszych sektorów znajduje się sektor BPO (38 projektów, wartość 37,35 mln euro, 9077 deklarowanych miejsc pracy), zaraz za nim jest motoryzacja (23 projekty, 1315 mln euro, 7025 miejsc pracy). Kolejne miejsca zajmują sektory: B+R (14 projektów, 12 mln euro, 1389 miejsc pracy), ICT (10 projektów, 264,95 mln euro, 2870 miejsc pracy), spożywczy (8), maszynowy, logistyczny, opakowaniowy (po 7).