W przyszłym  roku Lublin postawi na inwestycje. Budżet miasta na ten cel zwiększy się o 28 proc.

2013 rok to w Lublinie okres skumulowanych wydatków na realizację inwestycji m.in. związanych z rozwojem i usprawnieniem układu komunikacyjnego miasta (kontynuacja dróg dojazdowych do obwodnicy miasta poprawiających dostępność komunikacyjną Lublina, budowa nowych dróg oraz przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań), rozwojem systemu komunikacji publicznej (budowa nowych trakcji trolejbusowych, zakup nowych autobusów i trolejbusów), poprawą i rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej przyczyniających się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej.

Na budowę obwodnicy miasta Lublin wyda w najbliższych latach 386 mln złotych, na miejski stadion 147 mln złotych, zaś na zintegrowany system miejskiego transportu 520 mln złotych.

- Mocno stawiamy na inwestycje, 650 mln zł planujemy przeznaczyć na ten cel, to 33 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków. Konsekwentnie realizujemy założenia inwestycyjne na lata 2011-2014 - przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Miasta Lublin.

Przyszły rok nie będzie jeszcze szczytem inwestycyjnym Lublina. Ten przypadnie na 2014 roku, kiedy miasto wyda na inwestycje 700 mln złotych.