PKP S.A. wspólnie z Miastem Konin i Wielkopolskim Centrum Logistycznym Konin – Stare Miasto S.A. podpisała trójstronny list intencyjny o wzajemnej współpracy przy realizacji projektu logistycznego. To pierwszy krok w kierunku budowy terminala intermodalnego zlokalizowanego w Koninie. Kolejowa spółka dysponuje w tym mieście ok. 4,8-hektarową nieruchomością o potencjale transportowo-logistycznym.

- PKP S.A. stale angażuje się w rozwój kolejowych przewozów towarowych. Zależy nam na budowie łańcuchów dostaw, które będą opierały się o przyjazne środowisku formy transportu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zagospodarowaniu wybranych nieruchomości na potrzeby szeroko rozumianego rynku TSL (Transport - Spedycja - Logistyka) – mówi Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A. - Chcemy także wspierać rozwój przewozów intermodalnych, dlatego wspieramy projekty dotyczące budowy infrastruktury terminalowej– Podpisanie listu intencyjnego i inwestycja w Koninie mają być kolejnym krokiem w tym kierunku – dodaje.

– Cieszę się, że po 10 latach wracamy do tematu budowy w Koninie kolejowego terminala intermodalnego – mówi Józef Nowicki, Prezydent Miasta Konina. – Dziś nasze miasto jest w zupełnie innym miejscu, bo posiada uzbrojone i skomunikowane tereny inwestycyjne. Planowany przez PKP S.A. terminal z pewnością w dużym stopniu zaspokoi więc zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi logistyczne, skróci czas dostaw towarów i przyniesie korzyści firmom. To również kolejny impuls rozwojowy dla miasta, który pozytywnie wpłynie na całą konińską gospodarkę. O tym, jak ważne są tego typu projekty logistyczne świadczą nasze rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Wielu z nich, doceniając bliskość autostrady i położenie Konina, warunkowało lokalizację inwestycji w naszym mieście od obecności terminala i centrum logistycznego, najlepiej kolejowego.

Zakres współpracy przy tym projekcie został określony w podpisanym liście intencyjnym. Zgodnie z jego zapisami, Wielkopolskie Centrum Logistycznym Konin – Stare Miasto S.A. deklaruje udział finansowy w planowanej inwestycji. Miasto Konin zobowiązało się natomiast aktywnie wspierać działania PKP S.A. i WCL, m.in. w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji, zapewnienia optymalnego połączenia terminala z jego otoczeniem komunikacyjnym oraz promowania ekologicznych form transportu.