BNP Paribas Real Estate Capital Markets będzie odpowiadać za strategiczne doradztwo dla elbfonds w zakresie Portfolio Management, w tym sprzedaży wybranych nieruchomości z portfolio elbfonds oraz za doradztwo w zakresie project financing.

elbfonds kontynuuje proces dostosowywania swojej struktury organizacyjnej i biznesowej do przewidzianych prawem wymagań dla inwestycyjnych funduszy zamkniętych – mówi Stephan Groht. Z uwagą dobieramy naszych partnerów zewnętrznych z różnych biznesowych obszarów w celu zapewnienia naszym klientom i inwestorom usług najwyższej jakości oraz zwiększenia świadomości marki marcredo.      

- elbfonds jako fundusz inwestycyjny z powodzeniem wprowadził na rynek produkty inwestycyjne w postaci sprawnie działających nieruchomości komercyjnych, które mogą być przeznaczone na sprzedaż lub pozostawione w portfolio funduszu jako aktywa przychodowe. Obecnie trwa proces decyzyjny co do sposobu zarządzania naszymi aktywami, a BNP Paribas Real Estate Capital Markets doradza nam w opracowaniu optymalnego rozwiązania – mówi Bartosz Babiak, Portfolio Manager, elbfonds.

- Nieruchomości handlowe znajdujące się w portfolio elbfonds to dobrze prosperujące i generujące zyski obiekty. Większość z nich to obiekty handlowe typu „convenient” zlokalizowane w centrach dużych dzielnic mieszkaniowych. Nieruchomości te stanowią bardzo interesujący cel inwestycyjny dla inwestorów poszukujących satysfakcjonującego zwrotu inwestycji przy jednoczesnym niskim ryzyku inwestycyjnym – mówi Małgorzata Gajuk, Associate Director, Dział Rynków Kapitałowych, BNP Paribas Real Estate Capital Markets.

- Wartość całego portfolio elbfonds szacuje się na ponad 100 000 000 Euro. Portfolio obejmuje nieruchomości handlowe o zróżnicowanym charakterze. Przychody generowane z nieruchomości pochodzą z umów podpisanych z najemcami o silnej pozycji na rynku. Sprzedaż nieruchomości możliwa jest w odniesieniu do pojedynczych obiektów lub jako sprzedaż pakietowa – mówi Piotr Goździewicz, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych BNP Paribas Real Estate Capital Markets.