Po absolutnym rekordzie podażowym w I połowie roku (350.000 mkw. zrealizowane w 16 projektach), w III kwartale 2016 r. do użytku została oddana tylko jedna inwestycja –
West Station I (ok. 29.000 mkw.). Jednak za sprawą tego jednego projektu pokonaliśmy symboliczną granicę – zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie przekroczyły
5 mln mkw.


Dodatkowo, na podstawie harmonogramów deweloperów, do końca roku ma jeszcze powstać ponad 70.000 mkw., przy czym na razie tylko niespełna połowa oferowanej w tych projektach powierzchni znalazła już najemców. W rezultacie, jeśli deweloperzy dotrzymają terminów i dodamy powierzchnię zwalnianą w ramach relokacji firm do nowych budynków, możemy oczekiwać, że do końca roku zwiększy się pula dostępnej powierzchni.

Pozytywnym sygnałem jest to, że po zdecydowanym wzroście pustostanów w I połowie roku, III kwartał przyniósł korektę współczynnika, który obniżył się o 0,8 pp. do 14,6%. Oczywiście przyczyniła się do tego ograniczona podaż powierzchni ukończona w ostatnich miesiącach, ale również utrzymująca się ożywiona aktywność najemców. W III kwartale wynajęto ponad 170.000 mkw., a od początku roku podpisano umowy najmu na ponad 530.000 mkw.  Jeśli wysoki popyt na powierzchnię biurową utrzyma się do końca roku, zdecydowanie mamy szansę przekroczyć średni wolumen najmu z ostatnich 5 lat szacowany na około 630.000 mkw.