21 września Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) podpisały porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, które inwestują w strefie, poprzez m.in. organizowanie dla nich finansowania, także na projekty eksportowe.

Nawiązanie współpracy z państwowym bankiem rozwoju jest elementem szerszej strategii PSSE, nakierowanej na mocniejsze wspieranie polityki gospodarczej rządu.

Pomorska SSE tworzy właśnie nową spółkę eksportową, której celem będzie wspieranie polskiego przemysłu i usług w eksporcie rodzimych produktów na rynki azjatyckie, amerykańskie oraz  afrykańskie.

- Porozumienie z BGK w zakresie gwarancji eksportowych i finansowania wkładu własnego oferowanego dla firm strefowych to jeden z pomysłów PSSE w ramach szeroko rozumianej Nowej Polityki Przemysłowej i udziału SSE jako wyspecjalizowanych, regionalnych ośrodków do realizacji polityki gospodarczej kraju - powiedziała Aleksandra Jankowska, prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

Bank Gospodarstwa Krajowego zadeklarował współpracę polegającą na organizacji finansowania dla obecnych i potencjalnych inwestorów strefy.

– Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenie w finansowaniu inwestycji z wykorzystaniem różnorodnych form i źródeł finansowania. Mamy do dyspozycji preferencyjne programy gwarancji spłaty kredytu, środki unijne i własne kapitały, które możemy wkorzystać do wspierania projektów inwestycyjnych, także tych innowacyjnych, a przede wszystkim eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców – powiedział Mirosław Panek, prezes Zarządu BGK.