W Radomiu powstanie Park Naukowo-Technologiczny. Wystartował wspólny projekt ARP S.A. 
i RCIiT.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. kupiła w Radomiu działkę, na której Radomskie Centrum Innowacji 
i Technologii Sp. z o.o. zbuduje Park Naukowo-Technologiczny. Jest to kolejny projekt ARP S.A. wspierający rozwój przedsiębiorczości.

Przed Parkiem Naukowo-Technologicznym stoją ważne zadania. Przedsiębiorcy zaangażowani 
w innowacyjne przedsięwzięcia o wysokim potencjale rynkowym, będą mogli liczyć nie tylko na wsparcie lokalowe Parku, ale także korzystać z usług doradczych. Park będzie pośredniczył 
w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorców oraz będzie aktywnie działał na rzecz nawiązania 
i rozwoju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą naukowo-badawczą.

Wspieranie współpracy między nauką i biznesem jest jednym z priorytetów ARP S.A., dlatego inwestujemy w budowęParku Naukowo–Technologicznego - mówi Aleksandra Magaczewska, prezes Zarządu ARP S.A. – Chcemy, aby było to centrum lokalnej przedsiębiorczości, w którym przedsiębiorcy – zarówno młodzi jak i z wieloletnim doświadczeniem – będą korzystać z naszego know-how. Wierzymy, że wielu z nich osiągnie sukces.

Na terenie Parku Naukowo-Technologicznego powstanie złożona infrastruktura wsparcia ekosystemu innowacji, m.in. inkubator technologiczny dla nowych firm, centrum technologiczne z laboratoriami, centrum serwerowe, centrum kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców oraz centrum usług doradczych.