4 września w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przebywała chińska delegacja reprezentująca specjalną strefę przemysłową Yanjiao Hi-Tech Industrial Park. Celem wizyty było rozpoznanie możliwości zainwestowania w Polsce i nawiązania współpracy z lokalnymi partnerami biznesowymi. 

Kilkunastoosobowa grupa urzędników i biznesmenów z Azji spotkała się z przedstawicielami ARP S.A., którzy przedstawili szczegóły działalności i ofertę specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez Agencję (SSE EURO-PARK Mielec i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN). Goście wyrazili duże zainteresowanie infrastrukturą prezentowanych stref, szczególnie atrakcyjnymi warunkami inwestowania takimi jak: ulgi podatkowe, gotowa infrastruktura, długi okres funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. W kręgu zainteresowań potencjalnych inwestorów z Chin znajdują się w szczególności takie sektory jak: IT i nowych technologii, budowlany, przetwórstwa stali i kolejowy. Yanjiao HI-Tech Industrial Park specjalizuje się w inwestycjach w nowoczesne technologie, a zatem istnieje duży potencjał w wymianie doświadczenia i współpracy w pozyskiwaniu inwestorów.

- Cieszymy się z kolejnej wizyty inwestorów z Chin, która potwierdza że działania Agencji zmierzające do rozszerzenia współpracy z tym krajem przynoszą właściwe efekty. Mamy nadzieję, że w efekcie tego spotkania już niedługo w Polsce pojawią się nowe chińskie inwestycje, które będą korzystne zarówno dla firm z Kraju Środka  jak i naszych przedsiębiorstw. – uważa prezes zarządu ARP S.A. Wojciech Dąbrowski.

Strona chińska podkreślała, że Polska jest atrakcyjna dla inwestorów ze względu na trwały wzrost gospodarczy (pomimo problemów gospodarczych w UE) oraz perspektywiczny rynek polski i europejski. Na zakończenie spotkania goście z Yanjiao HI-Tech Industrial Park wyrazili chęć stałej współpracy z ARP S.A. - czego wyrazem było zaproszenie Agencji do rewizyty, a także możliwość nawiązania współpracy z organizacją zrzeszającą ponad 2000 stref ekonomicznych działających w Chinach.