Na liście PAIiIZ pojawiła się kolejna inwestycja. Aktualnie Agencja prowadzi 170 projektów o wartości 3240,3 mln euro, które w przyszłości mogą utworzyć 36 722 miejsc pracy.

Najwięcej, bo 53 projekty (nakłady inwestycyjne 960,9 mln euro, 8240 miejsc pracy) pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Z Niemiec prowadzonych jest obecnie 25 projektów. PAIiIZ obsługuje po 11 projektów pochodzących z Wielkiej Brytanii oraz Francji. Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów jest BPO (39 projektów, o łącznej wartości 31,4 mln euro, 11755 miejsc pracy), motoryzacja (30 projektów inwestycyjnych) oraz badawczo-rozwojowy (16 projektów).

Od początku roku Agencja doprowadziła do zakończenia 32 inwestycji, których łączna wartość wynosi 1718,24 mln euro. Dzięki nim w przyszłości może powstać 6180 miejsca pracy.