Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna otworzyła oferty na zakup nowych terenów inwestycyjnych w Białymstoku i Łomży. Teraz wydała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej: dla firmy Cezar Nord Plast z Suwałk.

5,85 mln zł zainwestuje Cezar Nord Plast, który jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych, głównie podkładów pod panele podłogowe. Firma zobowiązała się zrealizować inwestycję do połowy 2017 r. W firmie Cezar Nord Plast pracuje 48 osób. W związku z zezwoleniem przedsiębiorca zobowiązał się zatrudnić kolejnych czterech pracowników. Inwestor oświadczył w złożonej ofercie, że cała inwestycja polegać będzie na dywersyfikacji produkcji zakładu istniejącego przez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie takich jak regranulaty tworzyw sztucznych z zakupionych odpadów i surowców wtórnych.

-  Każda reinwestycja cieszy, bo świadczy nie tylko o dużej kreatywności naszych przedsiębiorców, ale także o dobrym klimacie inwestycyjnym jaki oferuje suwalska strefa ekonomiczna – powiedział Robert Żyliński, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.