W połowie lipca zakończono roboty związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych KPT – strefa B i C, w tym także prace związane z przekładką linii wysokiego napięcia. Teren o łącznej powierzchni ponad 7,5 ha uzbrojony został dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Lada dzień ogłoszony zostanie przetarg na jego zbycie. W pierwszej kolejności na sprzedaż wystawione zostaną działki należące do strefy C.

KPT stara się także o pieniądze z RPO na uzbrojenie strefy D. To teren o powierzchni prawie 4 ha, który gmina Kielce nabyła od Elektrociepłowni Kielce.

Uzbrojenie wiąże się z planowaną w tej części inwestycją – przebudową ulicy Olszewskiego w kierunku północno-wschodnim. Miejsce to stanie się więc bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Choć na zainteresowanie z ich strony Park nie może narzekać.

– Jak tylko rozpoczynaliśmy prace w strefach B i C wpłynęło do nas kilka listów intencyjnych ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych. Są to firmy działające w branży maszynowej, spożywczej, czy chemicznej. Wybudowaniem swoich zakładów produkcyjnych zainteresowani są także nasi lokatorzy. To naturalny proces rozwoju naszych firm – z inkubatorów przechodzą do Centrum Technologicznego, a potem chcą budować własne zakłady. Nadal chcą jednak pozostać w Parku, bo to dla nich idealne miejsce – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

To czy KPT otrzyma dofinansowanie z RPO będzie wiadomo za kilka miesięcy, ale już dziś szykowana jest dokumentacja do przetargu. – Uzbrojenie terenów to skomplikowana i długa inwestycja. Chodzi przecież o rozbudowę infrastruktury niezbędnej do zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Należy się do niej przygotować – dodaje dyrektor.