Prezydent Miasta Suwałk jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na dzierżawę prawie 32 hektarów terenów położonych w Suwałkach przy ul. Krasickiego, obejmujących wyrobisko po eksploatacji żwiru oraz zbiorniki wodne – popularnie nazywany „Zalew Żwirek”. Potencjalny dzierżawca będzie musiał przedstawić koncepcję, którą chciałby zrealizować na tym terenie.

Opublikowane w czwartek (29 czerwca) Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 30 lat określa jakie grunty i na jakich zasadach będą wydzierżawione w drodze przetargu.

By do niego przystąpić trzeba będzie spełnić pewne warunki. Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcją  w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy. W przypadku nie dotrzymania terminu, umowa zostanie rozwiązana a dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 50 000 zł.

Tereny, które będą wydzierżawione to działki o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Krasickiego.

– Celem jest stworzenie w Suwałkach zupełnie nowego miejsca do rekreacji, z którego będą mogli korzystać wszyscy. Chcemy to zrealizować w partnerstwie z osobą, która będzie chciała zagospodarować ten teren. My jako samorząd przekażemy w dzierżawę grunty, a inwestor będzie musiał ten teren zagospodarować – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.