2018 rok był dla Specjalnych Stref Ekonomicznych rokiem pełnym wyzwań. Przede wszystkim strefy przeszły rewolucję – zmiany w prawie spowodowały, że specjalną strefą ekonomiczną objęta została cała Polska. Oto skrót najważniejszych wydarzeń w tego roku w SSE.

Ubiegły rok całkowicie zmienił polskie strefy. Zamiast wielkiej liczby podstref, w których można było korzystać ze zwolnień z CIT, albo długotrwałej procedury umożliwiającej włączenie terenów firmy do SSE – od września inwestować można wszędzie w Polsce. Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 r. działa Polska Strefa Inwestycji.

Wielka zmiana w SSE

– Najważniejszą zmianą jest to, że uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego jest możliwe dla inwestycji na terenie całej Polski. Poprzednia, długotrwała i niekiedy skomplikowana procedura obejmowania nowych obszarów statusem SSE stanowiła dla wielu inwestorów dość istotną barierę – mówi Joanna Choromańska, Senior Business Development BTS Manager, JLL.

Zniknęła data zakończenia funkcjonowania stref przewidziana na 2026 r. – przedsiębiorcy otrzymują decyzje o wsparciu na 10, 12 lub 15 lat. Od tego ile osób firmy zatrudnią, bardziej liczy się czy dadzą pracownikom etaty, dodatkowe benefity i umożliwią im dokształcanie.

Strefy zadowolone

Szefowie Specjalnych Stref Ekonomicznych widzą w nowym prawie plusy. – Dla nas nowa ustawa, mówiąc kolokwialnie, jest zbawienna. Najsłabiej rozwinięte regiony będą miały szanse znacznie szybciej się rozwijać – mówi wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej SSE Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg.

– Specjalne strefy ekonomiczne przez ponad 20 lat z sukcesem wypełniały swoje zadania. Odbudowywały przemysł w regionach dotkniętych problemami gospodarczymi, m.in. wysoką stopą bezrobocia, a czasami wręcz kompletną likwidację całych branż przemysłu. Nowy model wsparcia inwestycji odpowiada na potrzeby zrównoważonego rozwoju całej Polski określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji przedsiębiorcy mogą rozwijać działalność na preferencyjnych warunkach i w dogodnych dla nich lokalizacjach. Pierwsze efekty już widać. Przez ostatni kwartał 2018 r. wydaliśmy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji decyzje o wsparciu dla jedenastu firm, które zadeklarowały nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 600 mln zł, to naprawdę dobry wynik, biorąc pod uwagę, że ustawa obowiązuje od września – powiedział wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Dariusz Śliwowski.

Wielkie inwestycje

Jak podsumował „Puls Biznesu”, przedsiębiorcy zadeklarowali w 2018 roku niemal 14,6 mld zł nakładów i stworzenie prawie 9 tys. miejsc pracy. Dla porównania, w 2017 roku były 352 zezwolenia, 19,1 mld zł inwestycji i 13,2 tys. etatów.

W 2018 roku pod względem liczby zezwoleń i decyzji wygrała strefa katowicka. Pozyskała 51 inwestycji wartych ponad 2,5 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie co najmniej 2,1 tys. osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie ponad 20 tys. pracowników.

–  W Katowickiej SSE nie zwalniamy tempa. Po rekordowym, w 22-letniej historii KSSE, 2017 roku, w którym pozyskaliśmy 58 projektów, w roku 2018 prawie powtórzyliśmy ten wynik. Przyciągnęliśmy do regionu aż 51 inwestycji na ponad 2,5 mld zł, w tym aż 11 projektów inwestycyjnych na kwotę ponad 930 mln zł w oparciu o nowe przepisy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji – mówi prezes KSSE dr Janusz Michałek. – Te projekty pozwolą przedsiębiorcom utworzyć w strefie co najmniej 2152 nowych miejsc pracy i utrzymać 20 091 już istniejących stanowisk – dodaje.

W 2018 roku KSSE była atrakcyjna przede wszystkim dla branży motoryzacyjnej i metalowej, ale inwestycje na terenie Katowickiej SSE zrealizują też przedsiębiorcy z sektora elektrycznego i elektronicznego, a także budowlanego, przetwórstwa drewna, tworzyw sztucznych, spożywczego, AGD oraz logistyki i magazynowania.

Z kolei na podstawie zezwoleń i decyzji wydanych w 2018 r., 75 przedsiębiorców zainwestuje ponad 2 mld zł w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec i w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan, tworząc 1,8 tys. nowych miejsc pracy i przy utrzymaniu ok. 15 tys. dotychczasowych. 64 projektów będzie realizowanych na podstawie zezwoleń na działalność gospodarczą w SSE, a 11 na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Skutki zmian w prawie

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekonuje, że dzięki nowej ustawie skorzystają inwestorzy polscy, ponieważ wymagane nakłady będą dostosowane do ich możliwości. Ponadto nie będą oni zmuszeni, jak dotychczas, do zmiany lokalizacji swojej działalności, bo zachęty będą dostępne na terenie całej kraju.

Rozszerzenie SSE na całą Polskę ma też przyciągnąć więcej inwestorów zagranicznych. Ministerstwo liczy, że w okresie najbliższych 10 lat powstanie ponad 200 tys. nowych miejsc pracy.